Op deze site treft u informatie van juridische aard aan die de samensteller in de loop der jaren heeft verzameld . De info is sterk persoonlijk gekleurd en aangepast aan zijn behoefte. Het is in de eerste plaats bedoeld voor eigen gebruik. Gelijkgestemden kunnen er mogelijk nut van ondervinden.

De nadruk ligt op aansprakelijkheid en letselschade. Wat minder bekende informatie komt op deze site voor. Afgezien is van opname van eenvoudig verkrijgbare informatie, hoewel dat zeker ook voorkomt.

Vrij uitgebreide, soms verouderde, bestuurlijke info is aanwezig. Ìnformatie met bestuurlijke aspecten, zoals over sociale verzekeringswetten, overheidsaansprakelijkheid treft u daar aan.

Mocht u gebruik maken van deze site en bepaalde documenten opgenomen willen zien, dan kunt u per e-mail daarom verzoeken door hier te klikken.