Groepsaansprakelijkheid

Onrechtmatigheid sport spel kind ouders VR 97, 179


Het spelen met een bal wordt niet onrechtmatig op de enkele grond dat deze gedraging tot gevolg heeft dat een derde schade lijdt. Het deelnemen aan het spel is eerst dan onrechtmatig indien de mate van waar­schijnlijk­heid van een ongeval zo groot is dat de daders zich naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van dat spel hadden moeten onthouden.

Aansprakelijkheid