Mededelingsplicht

Mededelingsplicht verkoper, gemeente milieuvervuiling
Koper is ermee bekend dat in de gond zichondergrondse tanks bevinden. De gemeente beschikte niet over zodanige, bij de koper ook niet aanwezige kennis, dat zij koper op het risico van bodemverontreiniging had moeten wijzen. In 1984 was al algemeen bekend dat lekkages aan brandstoftanks veel voorkomen (HR 21-6-2002 NJ 2004, 128 nt Kleijn)

Aansprakelijkheid