Redelijkheid

Bij toepassing van artikel 6:248 BW dient terughoudendheid te worden betracht. Onvoldoende is “strijd met redelijkheid en billijkheid” (zie HR 9 januari 1998, NJ 1998, 363; Gemeente Apeldoorn/Duisterhof) of “niet redelijk” (zie HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471; FNV/Maas).

Hartlief 27-11-2007 NJB Ernstig letsel en eigen schuld: billijkheid of smartengeld?

Door de vaste benadering van de Hoge Raad om in het kader van ‘eigen schuld’ te verwijzen naar de feitenrechter en diens intuïtie ontbreekt iedere lijn in de rechtspraak met betrekking tot ernstig letsel en de billijkheidscorrectie van art. 6: 101 BW. En dat terwijl de impact van een billijkheidscorrectie zeer groot kan zijn: de eigen schuldcorrectie levert het slachtoffer een veelvoud op van het bedrag dat hij aan smartengeld tegemoet kan zien .

Aansprakelijkheid