Schade, betaling, kwijting

Zie ook
Autokosten.
Buitengerechtelijke_kosten.
Eigen schuld.
Schadeposten bij letsel.

Verlies van een kans

 

HR 28 februari 1997 ECLI:NL:HR:1997:ZC2295 Ook kwijting bij onjuiste betaling op rekening waarover begunstigde beschikt

Sstorting door de schuldenaar op een rechtsgeldig uitgesloten rekening van de schuldeiser kan toch als nakoming van de verbintenis aangemerkt worden, indien de schuldeiser de betaling op die rekening niet rechtsgeldig weigert. De schuldeiser zal, indien het bedrag toch volledig of ten dele te zijner beschikking is gekomen, de betaling op zijn rekening in beginsel slechts kunnen weigeren met terugbetaling van hetgeen waarmee hij aldus is verrijkt.

HR 15-3-1996 RvdW 96, 435 VR 96, 221 kwijting vorderingsrecht lening belang

Indien het schadebedrag in de vorm van een renteloze geldlening is uitbetaald waarbij afstand gedaan wordt van alle rechten jegens de geldlener en alleen terugbetaald hoeft te worden als met succes verhaald wordt op een derde dan staat dat een vordering op die derde niet in de weg. ()

Verlies van een kans

HR 14 december 2012 en HR 21 december 2012 – Proportionele aansprakelijkheid en kansschade Polak

Aansprakelijkheid