Schadebeperking

Schadebeperkingsplicht dwaling koop overeenkomst ontbinding schadebeperkingsplicht
De schadelijdende partij heeft de plicht binnen redelijke gren¬zen datgene te doen wat de gevolgen van het onrechtmatig handelen zoveel mogelijk kan beperken. Daaronder valt een poging om de koop wegens dwaling te vernietigen. In dat geval zou immers de nu ingetreden schade niet ontstaan zijn. Omdat deze mogelijk¬heid voor de hand ligt en een zeer grote kans van slagen heeft volgt afwijzing van de eis. (Rb Maastricht, 5-10-1995 no. 5855 rol 93 dossier 9202837 Jasper/ Beek,)

Aansprakelijkheid