Schadeberekening

Rekenmethode periode in dagen. ISDA 25-11-98.

Methode Raad Rb Alkmaar 1-02-2006 AX4282
De kantonrechter is met eiseres van oordeel dat de schade aan een boom in het onderhavige geval kan worden berekend op basis van de door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen opgestelde ‘Methode Raad’. Deze abstracte rekenmethode wordt gehanteerd, wanneer taxatie op basis van de handelswaarde en de vervangingswaarde niet toepasbaar zijn.

Aansprakelijkheid