Sport en spel

Skiën
Sport

Skiën

Ski FIS regels onervarenheid RB Arnhem 12-12-1996 VR 98, 91

Naar Oostenrijks recht hebben de FIS regels slechts het karakter van aanbevelingen, het betreffen geen rechtsnormen. Bij overtreding is men niet zonder meer aansprakelijk. De regels bieden wel aanknopings¬punten voor het vaststellen van de aansprakelijkheid. De oorzaak van de schade ligt in de onervarenheid die nu het om een beginnersgroep ging niet toerekenbaar is.

Ski afdalen inhalen Rb Arnhem 18-5-1995 VR 98, 89

Uit het feit dat de afdalende skiër van bovenaf komend op zeer korte afstand van de ander heeft germed vloeit het vermoeden voort dat de FIS regel 4, bij inhalen aan de andere skiër onvoldoende ruimte laten, is overtreden.

Ski FIS IPR Oostenrijk Duitser Nederlander bevoegdheid Rb Zwolle VR 96, 127

Volgens het EX Verdrag is de Nederlandse rechter bevoegd daar de ver¬weerder Nederlander is. Oostenrijks recht is van toepassing nu het ongeval daar plaatsvond. De Nederlander overtrad 2 FIS regels. Een ongeval vond plaats. De Nederlander moet bewijzen dat de schade niet door hem ontstond.

Skiongevallen Handbuch des osterreichischen Skirechts Verlag Orac Wien isbn 3-197015 4122 1

Die fis (federation internationale de ski) regeln für Skifahrer zvr 12, 91 beide van Dr. Josef Pichler

Sport

HR 6-10-1995 NJ 1998, 190 Turnongeval, risicovolle oefening, disloque, onervaren trainster (htm)

Turnster valt uit de ringen bij onvoldoende voorzorgsmaatregelen. Trainster toerekenbaar onzorgvuldig. Vereniging als werkgeefster en uit art 6:162 BW aansprakelijk.
Een val is niet altijd te vermijden. Bij risico van letsel is het treffen van bijzondere maatregelen afhankelijk van de ernst noodzakelijk, Maatstaf.


Aansprakelijkheid