Vriendendienst

Vriendendienst grove schuld opzet
Niet alleen bij opzet of grove schuld kan aansprakelijkheid bij een vriendendienst bestaan. Ook bij een minder ernstige vorm van schuld kan onrechtmatig worden gehandeld. (RvT 98, 3)

Vriendendienst vloerbedekking planten
Dat bij het water geven schade aan de vloerbedekking is ontstaan be­treft een handeling die iedere vergelijkbare persoon had kunnen overkomen. De zorgplicht gaat niet zover dat je dan ook nog de schade moet betalen. (RvT 96, 10)

Vriendendienst vitrinekast regelmatig moeder
Nu de moeder de dochter regelmatig helpt bij het schoonmaken van de vitrinekast en de dochter dat niet verboden heeft is verdedigbaar dat de moeder niet a.s. is. (RvT 11-9-1996 I 96, 21 )

Vriendendienst zaakwaarneming opdracht verband
Omdat er sprake is van lichte schuld, geen opdracht of verzoek tot het verrichten van de werkzaamheden noch van zaakwaarneming moet naar de gewone regels van art. 6:162 BW geoordeeld worden. RvT I 95, 23

Vriendendienst ernstige onzorgvuldigheid, geringe fouten
Alleen bij geringe fouten, niet bij ernstige onzorgvuldigheid kan het feit van de vriendendienst aansprakelijkheid beperken. Scherpe plavuis laten vallen waardoor letsel. (Hof Amsterdam 21-10-1993 NJ 94, 727 Contrair, Hof Den Haag 19-3-1987 NJ 88, 522 Belangeloos helpende timmer­man met gasbrander, boerderij in as geen a.s. )

Vriendendienst aansprakelijkheid
Bij een vriendendienst dient minder snel aansprakelijkheid te worden aangenomen. (RVT I 91/24; 91/27 92/15;I 92/21)

Aansprakelijkheid