ArbeidsrechtLoon.
Algemeen.
AOV-verzekering.
CAO.

Pensioen.

Algemeen

De arbeidsovereenkomst 1999-01-01 FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID.

 

AOV-verzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering /1998-11-19 Flexibiliteit en Ziekengeld.

 

Concurrentiebeding

Hof den haag 2004-04-16 concurrentiebeding zonder werking bCAO verzekeringsbedrijf binnendienst (pdf)ij schadeplichtigheid werkgever

 

Pensioen

Gerechtshof Amsterdam 14-07-2005, LJN: AU5251,1364/04 pensioenverplichting is verplichting jegens werknemer

Affinanciering van pensioenaanspraken is een wettelijke en contractuele verplichting. Niet in ontbindingsvergoeding verdisconteerd. Wettelijke verhoging betalen aan werknemer, want affinanciering is vergoeding voor werkzaamheden, ook al dient de werkgever het betreffende bedrag rechtstreeks aan de pensioenverzekeraar te betalen.