Auteursrecht

Gerechtshof Arnhem  26-07-2011 BR3119 krantenartikelen mag je niet overnemen

Bij de uitlegging en toepassing van artikel 15 lid 2 Auteurswet moet ervan worden uitgegaan dat de Nederlandse Staat de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG de uit de betrokken richtlijn voortvloeiende verplichtingen (HvJ EG 16 december 1993, Wagner Miret, C-334/92, Jurispr. blz. I-06911). Als een schending van het auteursrecht is vervaardiging en verspreiding van auteursrechtelijk beschermde werken uit dag- en weekbladen aan te merken wanneer het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden, zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald. Uitzondering daarop zijn berichten zonder eigen persoonlijk karakter en/of stempel van de maker.