Buitenland, algemeen

1988-08-03 Internationale BA BA overeenkomst
1994-06-02 Subrogatie Sociale Verzekeraars EU HvJ C 428, 92 eng
1994-06-02 Subrogatie Sociale Verzekeraars EU HvJ C 428, 92 fr
1994-06-02 Subrogatie Sociale Verzekeraars EU HvJ C 428, 92 nl

1999-09-19 Subrogatie sociale verzekeraar beperkt tot civiel plafond
2001-11-28 Hof Leeuwarden bevoegdheid BOM WAM EX-verdrag
CEA, European insurance and reinsurance federation. (o.a. ISA deelnemerslijst)
Interiura netwerk 2011 (pdf).

Overseas Knock for Knock Agreement.


Hof Arnhem, 20 september 2005
VR 2006, 105 rechtsmacht in NL tegen Franse verzekeraar

Hoger beroep inzake voorlopige voorzieningen in letselprocedure tegen Franse motorrijtuigverzekeraar. Rechtsmacht.
Nederlandse rechter komt in casu rechtsmacht toe in geschil met Franse verzekeraar op grond van het EEX-verdrag (vordering van vóór 1 maart 2002, dus EEX-verordening nog niet van toepassing), en wel op grond van art. 57 EEX, de Benelux (WAM)-Overeenkomst van 1966, art. 7 van de daarbij behorende Gemeenschappelijke Bepalingen, art. 7 lid 1 WAM en de Eerste WAM-richtlijn van 1972.
De gevraagde voorziening betreft kosten (huishoudelijke hulp) die aannemelijk zijn. Ook aannemelijk dat deze kosten in de periode 1995 tot en met 2003 ƒ 10,- (€ 4,54) per uur beliepen en à contant werden afgerekend.

Buitenland