Frankrijk

Loi Badinter.
Jurisprudentie m.b.t. Loi Badinter. Verkeersaansprakelijkheid (Loi Badinter) van Dam.VRA 1997/197 Loi Badinter: onverdeeld positief beoordeeld C.H.W.M. Sterk.
Wettelijke rente.

Letselschade

Zie Compensation for Personal Injury in France by Michel Cannarsa (pdf) en RAPPORT sur L'INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL van juni 2003 (pdf)

Rechtstreeks vorderingsrecht

art. L. 124.3 van de Code des assurances:
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé, tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqú à concurrence de la dite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l'assuré.

Smartegeld, barema en familieleden

Er zijn twee staffels, de ene is de Barème indicatief (http://www.iijusticia.edu.ar/docs/Bareme.htm) Dat is een variant op de AMA. De andere is een omzetting naar geld.
De gevonden punten worden in 7 categorieën omgezet naar een bedrag per punt invaliditeit.
België heeft leentjebuur gespeeld. Dat zie je in de indicatieve tabel. 2008 (pdf) de meest recente, daarvoor was het 2004.
Er wordt een bedrag per dag gegeven voor tijdelijk VAV van de benadeelde zelf en daarnaast voor de overige vormen van smartegeld.

De vordering van de familieleden is bekend als dommage par ricochet. Die wordt alleen toegekend wanneer het gezinsleven wordt aangetast. Je kunt daarover info vinden via Google met de genoemde kreet of met victimes par ricochet.

Sociale verzekeraar

Bericht NL Bureau d.d. 19-04-2013 Dreiging boete bij gebrek aan melding bij sociale verzekeraars (pdf)

 

Landen