/oorbeeld I:      Gelijkblijvend schadebedrag.

3egevens:         man 25 j.; schadebedrag / 2000,— per jaar;

kap. rente3%; looptijd berekening 40 j. (tot 65 j.)

Verkwijze: Blauwe schijf instellen op looptijd 40 j. Bij 3% wordt afgelezen: factor 23.4591. Grijze schijf instellen op leeftijd 25 j. Looptijd 40 j. valt in periode 36 - 41 j. In kolom,, man" wordt hier achter af gelezen factor 0.959.

lerekening:       Schadebedrag   kap.factor  corr. factor cont. waarde 2.000       x   23.4591 x      0.959    =   f   44.994


 

-

Voorbeeld II:     Schade begint na termijn.

Gegevens:        Alsbij l, doch jaarlijkse schade begint pas na 10 jaar op het 35e j. .doorlopend tot 65 jaar.

Werkwijze:        Alsbij l, c.w.-factor(f) bepalen bij looptijd (65-25) =40jaar: 23,4591 X 0.959 - 22,4972 Idem bij looptijd (35 - 25) =10 jaar:    8,6573 x 0.995 =    8,6140

(f) voor periode 35-65 jr.                         13.8832

Berekening:      Schadebedrag       (f)         Cont. waarde 2.000         X13.8832 =   / 27.766


 


 


Leeftijd


CORRECTIEFACTOR STERFTEKANS


 
 


\

as

jrbeeld III:    Veranderend schadebedrag.


gevens:


Als bij l, doch schadeverloop als volgt:

f 2.000,— / 3.000,— M.000,— ƒ 5.000,—

1e periode 10 j. (25-35 j.) 2e periode 10 j. (35-45 j.) 3e periode 10 j. (45-55 j.) 4e periode 10 j. (55-65 j.)


Berekening:        (f) per periode                                                (f)    Schade         C.W.

(8,6573x0,995) =                                         8,6140x2000 =     17.228,—

(15.0990x0,990) = 14,9480—  8,6140 - 6,3340x3000 = 19.002,—

(19,8924x0.979) = 19.4746—14 94Rn = 4 Wfifiv/tnnn - -ir -ma _


terekening:


leertijd 25 j. Looptijd 40 j. valt in periode 36 - 41 j. In kolom „man"wordt hier achter afgelezen factorO.959.

Schadebedrag  kap.factor corr. factor cont. waarde 2.000      x  23.4591 x      0.959    =  f  44.994


Berekening:


(35 - 25) =10 jaar:    8,6573 X 0.995 =    8,6140
(f) voor periode 35-65 j r.                        13.8832

Schadebedrag       (f)         Cont. waarde 2.000         X13.8832 =   f 27.766


 


Leeftijd__


CORRECTIEFACTOR STERFTEKANS
s —


\ •#•


69.449,—

orbeeld III:    Veranderend schadebedrag.

gevens:         Als bij l, doch schadeverloop als volgt: 1e periode 10 j. (25-35 j.) : / 2.000,— 2e periode 10 j. (35-45 j.) : / 3.000,— 3e periode 10 j. (45-55 j.): / 4.000,— 4e periode 10 j. (55-65 j.) : / 5.000,—

rkwijze:        Als bij II de (f) bepalen voor iedere periode van 10 jaar.


Berekening:        (f) per periode                                                (f)    Schade     C.W.

(8,6573x0,995) =                                        8,6140x2000 = 17.228,

(15.0990x0,990) = 14,9480— 8,6140 = 6,3340x3000 = 19.002,

(19,8924x0,979) = 19,4746—14,9480 = 4,5266x4000 = 18.106,

(23,4591 x 0,959) = 22,4972—19,4746 = 3,0226x5000 = 15.113,

Totale contante waarde


 

KAPITALISATIE SCHIJF


 


Looptijd berekening in jaren .


KAPITALISATIEFACTOR


\

 
 


\ tT.


iorbeelden z.o.z.

fit werp: Drs. L.H. Pais

jteursrecht voorbehouden.


Computer

Sterftekans en stat. eindleeftijd

Sterfte kanscorrectie:


'Kapitalisatieformule :


Wang type 2200 B.

Sterftetafels G.B.M. - G.B.V. 1971 — 1975 afgerond volgens Makeham; bron C.B.S.

1                 1                                1

/

gemiddelden genomen over perioden van 5 jaar. Afwijking ge­middeld kleiner dan 0,5%. Bij hoge leeftijden wordt interpola­tie geadviseerd.