Kapitalisatie

Kapitalisatieschijf van Pals.

Koopsom lijfrente arbeidscapaciteit Pals
Een koopsom voor een lijfrente met een belastinggarantie is het meest in overeenstemming met de aard van toekomstige schade wegens gemis aan arbeidsvermogen Rb Arnhem 23-11-1989 VR 96, 208 en p. 281

Saldomethode lijfrente VR 91, 147
De vergoeding van de schade door het verschaffen van een lijfrente is een juiste vorm van schadevergoeding.
Idem VR 90, 71 en ook NJ 91, 226
Het te vergoeden bedrag moet echter vrij besteedbaar zijn.
Contrair VR 90, 164

Begroting