Reïntegratie

Reïntegratie en uitzicht op arbeid
De arbeidsongeschikte werknemer heeft jegens de werkgever geen recht op reïntegratie als aan zijn arbeid ook op lange termijn waarschijnlijk geen of nauwelijks loonwaarde kan worden toegekend (HR 17-1-2003 RvdW 2003, 16, AV&S 2003 p.99 e.v. nt Bouwens).

Reïntegratie whiplash herplaatsing deskundige Altoos Terzet Benard / Interpolis Rb Den Haag 4-2-1998 ongep.
De rechtbank heeft als deskundige mevr. Altoos van Terzet BV te Leusden benoemd, die de tijd nodig voor het vinden van een baan ondanks het whiplash letsel bepaalt op twee jaar, waarover het verlies van arbeidsvermogen wordt vastgesteld. Dat ondanks het niet in het eigen beroep herplaatsbaar zijn.