Asbest

VRA 1997/295 Asbestslachtoffers Bespreking van en enige beschouwingen naar aanleiding van het advies van prof. mr J. de Ruiter (in pdf) en de kabinetsreactie daarop mr N. Frenk.

Rekenmodel coassurantie (pdf)

Prof. Lindenbergh Schadevergoeding bij mesothelioomslachtoffers (pdf)

Medische aspecten