Psychiatrische vragen

Vraagstelling:
a. Hoe luidt de anamnese en hoe luiden de bevindingen bij psychiatrisch onderzoek van Kraakman?
b. Welke zijn de huidige klachten en afwijkingen van betrokkene op psychiatrisch terrein? Hoe luidt de diagnose? Diagnose aangeven volgens de DSM-IV criteria en/of de ICD-10 codering.
c. Zijn de huidige klachten en afwijkingen van betrokkene een gevolg van het ongeval van 24 december 1993 of spelen andere factoren een rol? Indien andere factoren geheel of ten dele een rol spelen, wordt een schatting gevraagd van het aandeel dat het ongeval heeft veroorzaakt in de huidige toestand.
d. Acht ondergetekende een eindtoestand bereikt voor wat betreft de
ongevalsgevolgen?
Zo nee, wanneer wordt die wel verwacht/
Zo ja, kan de mate van blijvende invaliditeit worden vastgesteld aan de hand van AMA-Guides, laatste editie, eventueel aangevuld met de richtlijnen van de beroepsvereniging?
e. Er wordt verzocht zo nauwkeurig mogelijk de medische beperkingen aan te geven met name voor arbeid, ADL en recreatie, die op grond van dit onderzoek als ongevalsgevolg moeten worden beschouwd. Dit, indien nodig ten behoeve van een arbeidsdeskundig onderzoek.
f. Zou de voor het ongeval bestaande psychische gesteldheid en/of karakterstructuur ook zonder voornoemd ongeval hebben geleid tot beperkingen in arbeid en/of op andere gebieden, zij het later of in mindere mate? Graag het antwoord motiveren en daarbij aangeven of Kraakman uberhaupt in staat geacht wordt om loonvormende arbeid te verrichten?
g. Zijn er therapeutische suggesties?
h. Hoe wordt de prognose geacht van de ongevalsgevolgen?