Whiplash

Luchtvervoer whiplash personenschade voorzienbaarheid schade voorschot Verdrag van Warschau, art 17. Rb Amsterdam 9-5-1996 S&S 1998, 72.
Personenvervoer van Griekenland naar Arnsterdam. Tijdens onweer blijven "fasten seatbelts" signalen aan. Turbulentie. Passagier vordert schade wegens whiplash. Passagier stelt dat turbulentie voorzienbaar was en dat de vervoerder niet voldoende voorzorgsmaatregel heeft getroffen: zij had later moeten vertrekken en had koers moeten verleggen. Verweer Martinair slaagt: vordering tot voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen.

Whiplash causaliteit somatisch psychisch letsel HR 23-5-1997 VR 1997, 189
Niet aannemelijk is gemaakt dat de arbeidsongeschiktheid door lichamelijk letsel, nekklachten, is veroorzaakt. De subsidiaire stelling dat door psychisch letsel de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt moet, ook al is deze in strijd met de primaire stelling, onderzocht worden.

Whiplash causaliteit, snelheidsverschil kort geding Rb Utrecht 21-3-1996 Beroep Hof A'dam, 19-12-1996 Jur 47 en 24
Het gegeven dat eiser voor het ongeval geen klachten had en na het ongeval wel is ondanks de medische informatie onvoldoende om een causaal verband tussen ongeval en whiplashklachten aan te nemen. Het komt voorshands niet aannemelijk voor dat een botsing met een zo uiterst geringe geweldsinwerking als zich hier kennelijk heeft voortgedaan enige beschadiging of letsel van betekenis zou kunnen teweegbrengen. In beroep worden grieven niet aanvaard. (kort geding)

Medische aspecten