Arbeidscapaciteit

Arbeidsvermogen leeftijd carrière student HEAO 4 jaar bewijs
Aannemelijk blijkens de studieresultaten is dat de gelaedeerde het tot AA consulent zou hebben gebracht. Voldoende kwaliteiten en doorzettingsvermogen om het niveau van registeraccountant te bereiken zijn niet afdoende bewezen. Hof Leeuwarden 12-3-1997, VR 98, 9

Arbeidsvermogen leeftijd 65+ wettelijke rente markt
De stelling dat de 65-jarige tot 72 zou hebben doorgewerkt houdt onvoldoende rekening met de goede en kwade kansen. Inspannend lichamelijk werk in de buitenlucht boven 65 jaar doet de arbeidscapaciteit van nature verminderen. De wettelijke rente moet ook voor toekomstige schade nu het gaat om een onrechtmatig handelen gerekend worden vanaf het moment van het handelen.
Rb Amsterdam 12-3-1997, VR 98, 7, vgl. HR 17-10-1997, VR 98, 5

Arbeidsvermogen letsel kind 15 maanden geen verlies
Verlies arbeidsvermogen is afhankelijk van te veel speculatieve factoren. De benadeelde zal verzorging van gemeenschapswege ontvangen. Aan het smartegeld moet toegevoegd worden de middelen om het leven van benadeelde zoveel mogelijk te veraangenamen.Rb Zwolle 23-12-1992 VR 95, 203

Schadeposten