Huishoudelijke hulp

1-11-2004 Aanbeveling hushoudeljke hulp NPP.

Huishoudelijke hulp subsidie retributie uurtarief
Niet de goedkoopste vorm van hulpverlening moet worden verschaft, maar de kosten van hulpverlening die in de omstandigheden van het geval passend moeten worden geacht. Hof Leeuwarden 30-12-1998, VR 1999, 66

Huishoudelijke hulp deskundigenkosten klachteninstituut echtgenoot
De hulp van de stichting thuishulp tegen het retributietarief kent hinderlijke onzekerheden met betrekking tot zowel de continuïteit, (er is geen aanspraak op hulp van steeds dezelfde zorgverleners, feitelijk komt ook regelmatig wisseling voor evenals uitval zonder tijdige vervanging) als de kwaliteit (er is geen aanspraak op ervaren zorgverleners en de zeggenschap over het door hen verrichte werk is beperkt). Omdat die onzekerheden niet of veel minder bestaan bij commerciële huishoudelijke hulp zijn de daaraan verbonden kosten van f 28 per uur vorderbaar.
Nu Guns niet stelt noch aanbiedt te bewijzen dat zij is overeengekomen met haar echtgenoot mr. Sleeuw, dat hij als haar deskundige zou optreden zijn diens kosten niet vorderbaar.
In bijzondere omstandigheden kunnen deskundigenkosten ter zake indiening van klachten bij een klachteninstituut voor vergoeding in aanmerking komen, met name indien die relevant zijn geweest bij het vaststellen van aansprakelijkheid of schadehoogte.Hof Amsterdam 25-6-1998 VR?

Huishoudelijke hulp tarief stichting
Het tarief van een zelf aangestelde huishoudelijke hulp is niet vorderbaar, alleen dat van de stichting thuiszorg nu er onvoldoende omstandigheden zijn om een zelfstandig een hulp aan te zoeken.Rb Amsterdam 22-1-1997ongep.

Schadeposten