Algemeen

HR 04-12-1998 NJ 1999, 269 Rectificatie naam eiser als gedaagde daardoor niet geschaad
Ook omstandigheid dat verscheidene rechtspersonen met op elkaar gelijkende namen bij geschil betrokken zijn, staat niet in de weg aan rectificatie van vergissing gemaakt bij aanduiding van eisende rechtspersoon in dagvaarding, mits die vergissing voor gedaagde kenbaar was, de gedaagde niet wordt benadeeld of in verdediging geschaad en rectificatie tijdig plaatsvindt. Nu eiser/appellant wel heeft aangevoerd dat verjaring was gestuit door aanmaningen maar niet dat deze was gestuit door een erkenning, heeft het hof de feitelijke grondslag van het beroep op stuiting in strijd met art. 176 Rv aangevuld.

Procesrecht