Sociale Verzekeringsbank

25-11-2005 Convenant inzake collectivering regres Algemeen nabestaandenwet.
Verzekeraars hebben met SVB een convenant gesloten waarin het vorige ANW convenant is gecontinueerd voor een periode van 5 jaar tot 31-12-2010
Circulaire 2005, 03
Lijst van deelnemers

Regresnemers