1999-08-30 opvraag pv / politierapport

Datum 30 augustus 1999

BETREFT
Aanvragen voor afschriften van politierapporten/processen-verbaal.
Op uitnodiging van de Stichting Processen-Verbaal te Zoetermeer, hebben Han en ik aldaar een
rondleiding gehad.
De heer Garnaat, werkzaam bij deze Stichting, heeft ons nog eens met nadruk verzocht om te
bewerkstelligen dat de correspondenten, in hun brieven aan de Stichting, altijd alle belangrijke
zoekgegevens vermelden.
Voor alle duidelijkheid de belangrijkste (zoek-) gegevens zijn:
• Datum van de aanrijding
• Gemeentenaam van de aanrijding
• Kentekennummer(s) van het/de bij dit ongeval betrokken motorvoertuig(en)
• Verzekeringsplaatnummer(s) van de bromfïets(en)
• Naam EN voorletters van de betrokken
fïetser(s)
voetganger(s)
bestuurder(s) van voertuig(en) zonder kentekennummer(s)/verzekeringsplaatnummer(s)
eigenaar(s) ander object
• Aard/soort ander object + locatie (straat/wegdeel) binnen de gemeente
Tram-/treinnummer.
Voorts:
• NAW-GEGEVENS
• AANVRAGER
• NAW/KLANTCODE (7 cijfers aaneengesloten)
• REFERENTIE
AXA Schade N.V. Blaak 16 Postbus 680 3000 AR Rotterdam Telefoon (010) 45 45 9II Fax (010) 45 45450
Handelsregister 30136006 Utrecht


VERZEKERINGEN

KOPIE

De heer Garnaat liet nog weten dat de medewerkers van AXA zich op een positieve manier onderscheiden van de medewerkers bij andere maatschappijen. Toch confronteerde hij ons met een aantal door AXA-Rotterdam-medewerkers ingezonden aanvraagformulieren welke de toets der kritiek niet konden doorstaan. Derhalve wordt u nogmaals verzocht de aanvraagformulieren, ter verkrijging van politierapporten/ processen-verbaal en gericht aan de Stichting Processen-Verbaal te Zoetermeer, te voorzien van alle gewenste zoekgegevens.
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID. ONZE NAW/KLANTCODE LUIDT; 10 14100.
Rob.
AXA Schade N.V. Blaak 16 Postbus 680 3000 AR Rotterdam Telefoon (010) 45 45 911 Fax (010) 45 45 450
Handelsregister 30136006 Utrecht