Aansprakelijkheidsbeperking

Aanvaring vrijwaring maximum aansprakelijkheid
Er is weliswaar sprake van een aanvaring, maar de grondslag van de vordering is het tekortschieten in de zorg voor de veiligheid van personen aan boord van het schip, waardoor de aanvaringsbepalingen niet van toepassing zijn.(HR 8-11-1996 RvdW 96, 217)

Scheepvaart