Goederenvervoer

Hague Visby Rules

Ladingschade cognossement endossement toepasselijk recht Sierra Express Hague Visby Rules Rb Rotterdam 27-02- 1997 S&S 1998, 68
Vervoer van gezakte aardappelen in twee conaircontainers van Zeebrugge naar Curacao onder schoon Nedfloyd cognossement met vermelding "consignee or order". Ladingschade. Volgens Hague Visby Rules is Nederlands recht van toepassing. Recht en regelmatig houder van cognossement is claimgerechtigd. Gezien vermelding "consignee or ordee' is er sprake van een ordercognossement. Ladingbelanghebbenden dienen aan te tonen dat aardappelen in goede staat ten vervoer werden aangeboden.

Lading, bewijs

Lading bewijslast before after regen water Vrouwe Johanna Hof Den Haag 25-06-1996 S&S 1998, 66
Vervoer onder cognossement van zink gecoat staal van Antwerpen naar Trinidad. "Before and after clausule. Bij lossing in tussenhaven Paramaribo doen zich tropische buien voor waarbij luiken niet snel genoeg gesloten worden. Bij lossing in aankomsthaven geen bemerkingen. Bij inspectie bij ontvanger wordt schade geconstateerd. In beginsel moeten ladingbelanghebbenden bewijzen dat schade is ontstaan aan boord van het schip. Rederij mag bewijzen dat schade is verergerd door aan ontvanger toe te rekenen omstandigheden.

Lading cognossement apparent good order condition bewijslast inspectie water Brouwersgracht Hof Amsterdam 12-02-1995 en 04-12-1997 S&S 1998, 80
Vervoer in 1988 van balen tabak onder schoon cognossement van Brazilië naar Rotterdam. Bij overslag in Rotterdam ladingschade geconstateerd. Rechtbank: oud recht van toepassing. Rederij moet instaan voor cognossementsvermelding en is dus aansprakelijk. Hof. Rederij alleen aansprakelijk indien zij schade bij redelijke inspectie had kunnen waarnemen. Bewijslast rust op rederij. "Apparent good order and condition" op cognossement betekent geen garantieverklaring van vervoerder, maar alleen een verklaring dat de lading, voorzover uiterlijk waarneembaar bij redelijke en gebruikelijke inspectie, in goede staat verkeerde.

Lading apparent good order schimmel bewijs Toa Lin Hof Den Haag 25-11-1997 S&S 1998, 67
Vervoer in 1992 van Chinese grondnoten van China naar Rotterdam. Schimmelschade. Ladingassuradeuren spreken rederij aan. Hague Rules worden overeengekomen. De vervoerder is niet aansprakelijk indien de te vervoeren goederen ten tijde van de inlading aan een niet zichtbaar gebrek leden en daardoor niet vervoersgeschikt waren. Ladingassuradeuren moeten bewijzen dat grondnoten bij inlading vervoersgeschikt waren.

Lading, rechthebbende

Rechthebbende naam cognossement Chinees recht Kang He delivery-order Rb Rotterdam 24-2-1995 S&S 1998, 81
Vervoer van containers met schroot van Rotterdam naar Shanghai onder cognossement op naam. Lading wordt in Shanghai aan andere ontvanger uitgeleverd zonder presentatie cognossement. Consignee presenteert vervolgens 1/3 origineel cognossement aan agent vervoerder die delivery‑order verstrekt. Shipper spreekt vervoerder aan tot schadevergoeding na ontvangst delivery-order. Is shipper vorderingsgerechtigd? Chinees recht van toepassing. Overeenkomst met Nederlands recht: de met name genoemde afzender geldt als regelmatig houder totdat cognossement ter hand van geadresseerde is gesteld. Lading was nog niet betaald. Consignee heeft cognossement aan shipper geretourneerd om schadevergoeding te vorderen. Hiertegen bestaat geen bezwaar ook niet nu een delivery‑order is afgegeven. Vordering shipper wordt toegewezen.

Scheepvaart