Discovery

Bewijs discovery

RV
- art 1.3.3 wetsvoorstel 24651 Rv: "Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."
- 19a lid 4, 110, 141a 205 lid 4 en 213 lid 2 Rv

Discovery productie overeenkomst 147, 19 Rv 6 EVRM
Als de verkoper ten bewijze van de verkoop aan een ander zich niet op een schriftelijke verkoopovereenkomst beroept dan is hij niet ingevolge art. 147 lid 1 Rv gehouden de overeenkomst in het geding te brengen. Een dergelijke verplichting vloeit evenmin voort uit art. 19a lid 1 Rv noch uit art. 6 lid 1 EVRM.HR 30-1-1998, RvdW 1998, 33c

Stelplicht, bewijjs en bewijslast