Onrechtmatig bewijs

Onrechtmatig bewijs technische hulpmiddelen observatie camera
Met behulp van een camera verkregen bewijs is niet onrechtmatig nu daarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt als waarneming door een persoon. Maatgevend is of de rapportage voldoende betrouwbaar is.HR 11-11-1994, RvdW 94, 241

Onrechtmatig bewijs bandopname verzekeraar
Een bandopname die te verwachten is zoals bij een gesprek met een verzekeraar is rechtmatig bewijs.RvdW 92/42?;

Stelplicht, bewijs en bewijslast