Zaakwaarneming

Zaakwaarneming cessie samenloop AVB / WAM
Als aan de vordering uit cessie geen aansprakelijkheidsgrond is gegeven baat het niet dat de vordering op zaakwaarneming is gebaseerd. Belangenbehartiging tegen de wil van degene wiens belangen worden behartigd kan behoudens uitzonderingen niet gelden als zaakwaarneming. (HR 19-4-1996 RvdW 1996, 90 )

Verbintenis