Alcohol en drugsgebruik

Alcohol

Overzicht van sancties en verhouding promillages in 2007.

Alcohol meerijden bromfiets helm 14+ Hof Den Haag 29-6-1993 VR 94, 126
Meerijden van 14 jarig meisje bij beschonken vriend levert 15 % medeschuld op.

Alcohol meerijden bromfiets Rb Zwolle 27-1-1993 VR 94, 127
Indien de duopassagier wist of redelijkerwijze moest weten dat de bestuurder een aanzienlijke hoeveelheid alcohol op had brengt dat met zich mee dat deze rekening had moeten houden met onverantwoord rijgedrag en de mogelijkheid van ernstige ongelukken, 25% eigen schuld.

Alcohol adem onderzoek apparatuur mondstuk hygiëne strafzaak HR 8-7-1997 VR 98, 1
Desverlangd moet op een voor de bestuurder controleerbare wijze een nieuw mondstuk worden geplaatst op het apparaat voor ademanalyse.

Alcohol adem gehalte causaliteit Rb Den Bosch 16-5-1997, jur 43
Bij rijden onder invloed van een aanmerkelijke hoeveelheid alcohol (220 mg per liter uitgeademde lucht komt overeen met het wettelijk maximum van 0,5 0/00 mg alcohol per liter bloed) mag men vermoeden dat de bestuurder verkeersfouten heeft gemaakt die het ongeval mede veroorzaakt hebben (vgl HR 21-10-1994, NJ 1995, 95 RvdW 94, 210). Aan de hand van de omstandigheden worden i.c. die vermoedens weerlegd.

Verkeer