Bestuurder

Rijles juridisch bestuurder instructie kwalitatieve aansprakelijkheid Hof Arnhem 28-2-1995 niet gepub.
Een rij-instructeur is niet de bestuurder van een voor hem rijdende lesmotor. Hij is niet kwalitatief aansprakelijk voor de feitelijk bestuurder. Op hem rust een inspanningsverplichting. Als de rij-instructeur voor het onvoorzichtig gedrag van de motorbestuurder redelijkerwijze niet behoefde te waarschuwen rust op hem geen verplichting tot schadevergoeding als de bestuurder geen voorrang verleende.

Voetganger bestuurder buiten voertuig oogmerk WVW 31 Hof Leeuwarden 30-12-1992 VR 93, 180
Indien men het voertuig verlaat zonder terug te willen keren is men voetgan¬ger.

Verkeer