Joyriding

Joyriding

Iinzittende autoschade VR 91 160;
Degenen die gezamenlijk in een auto zitten waarvan men weet dat dat wederrechte­lijk gebeurt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de aan en met de auto ontstane schade.

Verkeer