Rijbevoegdheid

Epilepsie rijbewijs Rb Arnhem 6-7-1998 VR 99, 111
In de Europese richtlijn 91/439/EEG d.d. 10-12-1996 is opgenomen dat geen rijbewijzen in de categorie C worden afgegeven indien de aanvrager lijdt aan epileptische aanvallen of daarvoor vatbaar is. Die richtlijn is in ons recht opgenomen onder paragraaf 7.2.2. onder C van de regeling eisen geschiktheid. In die regeling is niet opgenomen dat de aanvrager vrij moet zijn van medicatie tegen epilepsie zodat de aanvraag had moeten worden ingewilligd.

Verkeer