Voorrang

Autoweg.
Kruising.
Mist.
Voorrangsvoertuig.

Autoweg voorrang samenkomen HR 1-7-1986, VR 87, 24
Twee samenkomende autowe­gen blijven apart, de invoegstrook maakt geen deel uit van de autoweg. Degene die van richting verandert heeft schuld.

Kruising

Kruising rouwstoet doorkruisen voorrang prijsgeven Hof Den Haag 19-10-1993 VR 94 203
De voorrangsgerechtigde auto die had kunnen voorzien dat de stoppende auto deel uitmaakt van een rouwstoet en derhalve het recht had om door te rijden had zijn rijwijze aan moeten passen 50:50

Kruising afstand 26,5 m VR 64, 21
Ook al rijdt men 26,5 m op een kruisende weg, dan nog is de voorrangskwestie in het geding als men nog niet in de normale loop van het verkeer is opgenomen.

Kruising vlak voorrang Kg Gouda 3-4-1997 VR 97, 207
De voorrangsverplichting houdt in dat men het kruisingsvlak vrij moet laten. Als men voor de kruising tot stilstand komt is daar sprake van. Tevens is men verplicht de tot voorrang gerechtigde de gelegenheid te geven de kruising te verlaten. Daarvan is sprak als men op de eigen weghelft blijft bij een verder voldoende brede weg voor de tot voorrang gerechtigde om de kruising te verlaten.

Mist

Mist voorrang vertrouwen snelheid Elzas 26-7-1991 VR 94, 163
Als de voorrangsplichtige niet anders gehandeld heeft dan van hem in verband met het geringe zicht verwacht mocht worden en hij er gerechtvaardigd op vertrouwde dat de voorrangsgerechtigde zijn snelheid aan de omstandigheden had aangepast, dan treft hem geen verwijt als het desondanks tot een aanrijding komt doordat laatstbedoelde zo snel rijdt dat hij niet binnen zichtafstand kan stoppen.
Anders Hof Amsterdam 14-4-1994 VR 96, 20, De voorrangsplichtige heeft schuld door gebruik te maken van de weg met een voertuig dat een verhoogd risico opleverde, beiderzijds schuld.

Voorrangsvoertuig

Voorrangsvoertuig voorrang ambulance buitenlandse geluid Hof Den Haag 18-2-1993 VR 94, 84
Het is de staat toegestaan eigen nationale regels te stellen ten aanzien van voorrangsvoertuigen. Dat een ambulance voldoet aan de regels van het thuisland maakt deze noch geen voorrangsvoertuig. Daartoe moeten de optische en geluidssignalen voldoen aan de hier geldende eisen wat i.c. niet het geval is.

Voorrangsvoertuigen politieauto regels signalen Hof Arnhem 6-10-1987 VR 88, 80
De regels voor gebruik van optische en akoestische signalen plegen voor te schrijven dat rood licht slechts in uitzonderingsgevallen mag worden genegeerd. Er moet dan in ieder geval voor het stoplicht worden gestopt althans de bestuurder moet zich ervan overtuigen dat er geen gevaar voor het overig verkeer ontstaat en mag alleen langzaam doorrijden. De noodzaak van het negeren van de verkeersregels moet afgewogen worden tegen het gevaar, waarbij van belang kan zijn of de meldkamer opdracht tot het geven van signalen heeft gegeven.

Voorrangsvoertuig politieauto zorgplicht signalen Hof den Haag 6-6-1985 VR 86, 126
De bevoorrechte positie van een voorrangsvoertuig ontneemt de bestuurder niet de algemene verplichting geen gevaar op te leveren voor het overig verkeer.

Voorrangsvoertuig ambulance verkeerslichten Rb Amsterdam 6-2-1980 VR 80, 62
Gezien de omstandigheden blijkend uit de getuigenverklaring kan degene die door groen ging geen verwijt gemaakt worden dat hij geen voorrang gaf aan het voorrangsvoertuig dat door rood ging.

Verkeer