Overeenkomst samenloop algemeen speciale polis

Leden 1995
Overeenkomst 1987
Overeenkomst 1981

ABN AMRO Schadeverzekering N.V.
Aegon Schadeverzekering N.V.
Amersfoortse Algemene Verzekering Mij. N.V.
Amev Schadeverzekering N.V.
Avero Schadeverzekeringen N. V.
Bovemij Schadeverzekering-Maatschappij N.V.
Centraal Beheer Schadeverzekering N.V.
Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (mede namens Delta Lloyd Landbouw Onderlingen
Vertekeringmaatschappij)
Eerste Hollandsche Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Elvia Verzekeringen Erasmus Schadeverzekering Maatschappij N.V.
FBTO Schadeverzekeringen N.V.
Generali Schadeverzekering Mij. N.V.
General Accident Fire and Life Assurance Corp. Ltd Goudse Verzekering Maatschappij N.V.
Helvetia schadeverzekering N.V. Hooge Huys Schadeverzekeringen N.V.
Interlloyd Schadeverzekering Maatschappij N.V. Interpolis Schade N.V.
Klaverblad schadeverzekeringsmaatschappij N.V. (mede namens Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A.) .
Levob Schadeverzekering N.V..
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Nederlanden van 1870 N.V. Schadeverzekering Mij.
Neerlandia van 1880 Verzekering-Maatschappij N.V.
Nieuw Rotterdam Schade N.V.
Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V.
NOG Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Norwich Union Schadeverzekering N.V.
Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V.
Postbank Schadeverzekering N.V.
Reaal Schadeverzekering N.V.
Royal Nederland Schadeverzekering N.V.
Rijnmond Verzekeringsmaatschappij N.V.
RVS Schadeverzekering N.V.
Stad Rotterdam Anno 1720 N.V. Maatschappij van Assurantie Discontering en Beleening der (mede namens N.V. Verzekeringsmaatschappij Koning en Boeke van 1819 N.V. en N.V. Verzekering Maatschappij Woudsend Anno 1816)
Sun Alliance Verzekering N.V.
Tiel Utrecht Verzekeringen (mede namens Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij)
UAP-Nederland Schadeverzekering Maatschappij N.V.
UBO Schadeverzekeringen N.V.
Winterthur Verzekeringen
Zürich Verzekeringen Zwolsche Algemeene N.V.

1 november 1995

 

komen als volgt overeen:

I.          In geval van samenloop tussen een algemene en een speciale verzekering komt de betreffende schade in de eerste plaats voor rekening van de maatschappij die op de speciale polis verzekerd heeft.

In de zin van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. de algemene verzekering: een verzekering voor een gehele of nagenoeg gehele inboedel en/of inventaris;
b. speciale verzekering: een verzekering voor een deel van een inboedel en/of inventaris dat hetzij naar soort hetzij per object in de polis is gespecificeerd.

II.         Als speciale verzekeringen worden in ieder geval beschouwd de volgende verzekeringen:

1.                     televisieverzekeringen
2.                     kostbaarhedenverzekeringen
3.                     bontverzekeringen
4.                     rijwielverzekeringen
5.                     reisbagageverzekeringen
6.                     instrumentenverzekeringen
7.                     cascoverzekeringen van rij-, voer, werk- en vaartuigen
8.                     elektronikaverzekeringen
9.                     computerverzekeringen
10.                   geldverzekeringen
11.                   verzekeringen met betrekking tot collecties

III.        Bij samenloop tussen speciale verzekeringen zal een verzekering met een specificatie per object tegenover een verzekering zonder specificatie per object als speciale verzekering gelden.

IV.       De overeenkomst is ingegaan voor schaden gevallen op of na 1 maart 1972.
AGO Schadeverzekering-Maatschappij N.V. is voor schaden gevallen op of na 1 oktober 1978 tot de overeenkomst toegetreden.

De Centrale Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V., Ennia
Schadeverzekering, Goudse Verzekering maatschappij N.V., Levob
Schadeverzekering N.V., N.V. Schadeverzekering Maatschappij
'De Nederlanden van 1870', N.V. Verzekeringmaatschappij
'Neerlandia van 1880', N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene
Verzekeringsmaatschappij N.V., N.V. Algemene Verzekering-Maat
schappij Providentia, N.V. Maatschappij van Assurantie, Discon
tering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720, N.V. Verzekering-Maatschappij VZVZ en
RVS Schadeverzekering N.V. zijn voor schaden gevallen op of na 1 januari 1981 tot de overeenkomst toegetreden.

Nieuw Rotterdam Schade N.V., voorheen de Assurantie Maatschappij 'Nieuw Rotterdam' N.V., is voor schaden gevallen op of na 1 maart 1981 tot de overeenkomst toegetreden.

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Mij., Centraal Beheer Schadeverzekering N.V., Concordia Schadeverzekering N.V., Eerste Algemene Verzekering Maatschappij, Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij FBTO u.a., General Accident Fire and Life Assurance Corp. Ltd., Helvetia Zwitserse Brandverzekeringmaatschappij te St. Gallen, Nieuwe Hollandsche Lloyd Schadeverzekering Maatschappij N.V., 't Hooge Huys Schadeverzekeringen van 1931 N.V. Interlloyd Verzekeripg Maatschappij N.V., N.V. Interpolis Schade, Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V., Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS U.A., N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd, N.V. Verzekering Maatschappij 'Schiedam' van 1866, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Winterthur Verzekeringen, 'Zürich' Verzekering Maatschappij, Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V. zijn voor schaden gevallen op of na 1 januari 1982 tot de overeenkomst toegetreden.

De Twaalf Gewesten Verzekeringen is voor schaden gevallen op of na 1 mei 1982 tot de overeenkomst toegetreden.

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij van de Eerste Hollandsche voor schaden gevallen op of na 1 februari 1985 tot de overeenkomst toegetreden.

De overeenkomst kan door partijen opgezegd worden tegen het einde van ieder kalenderjaar met inachtneming van een termijn van drie maanden.

december 1987

 


VEREENIGING VAN
NEDERLANDSCHE BRANDVERZEKERAARS     Utrecht, 24 december 1981
            Kromme Nieuwe Gracht 80
Telefoon: 030-302911

Aan de bij de Overeenkomst Samenloop aangesloten maatschappijen

Mijne Heren,

Het is mij een genoegen u te kunnen mededelen dat de grote meerderheid van de daartoe benaderde maatschappijen op onze uitnodiging zich bij de overeenkomst aan te sluiten is ingegaan. Alleen de Elvia, de Europese en Royal Nederland hebben besloten zich niet aan te sluiten. De Minerva is toegetreden met een kleine restrictie. De overeenkomst geldt niet voor vier zojuist afgesloten kostbaarheden-contracten met in totaal een paar honderd polissen. De gegevens van de bewuste contracten zijn bij mij gedeponeerd.

Ik doe u hierbij toekomen een exemplaar van de gewijzigde overeenkomst.

Hoogachtend,

Mr.H.J. te Winkel
Plv.Secretaris-Penningmeester

Overeenkomst betreffende samenloop Algemene en Speciale polis

AGO Schadeverzekering-Maatschappij N.V.
De Amersfoortse Verzekeringen
Centraal Beheer Schadeverzekering N.V.
De Centrale Schadeverzekering N.V. (mede namens N.V.Verzekeringsmaatschappij Rijnmond) Concordia Schadeverzekering N.V.
Delta-Lloyd Schadeverzekering N.V. (mede namens Delta-Lloyd Landbouw Onderlinge Verzekeringmaatschappij)
Eerste Algemene Verzekering Maatschappij
Ennia Schadeverzekering (mede namens ALBOZ Schadeverzekering N.V.)
Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij FBTO u.a.
General Accident Fire and Life Assurance Corp.Ltd.'
Goudse Verzekering Maatschappij N.V. ,
Helvetia Zwitserse Brandverzekeringmaatschappij te St.Gallen (mede namens N.V. Verzekeringmaatschappij Het Hollandsche Kruis)
N.V. Verzekering Maatschappij Holland
N.V. Verzekeringsbank Hollandsche Lloyd
't Hooge Huys Schadeverzekeringen van 1931 N.V.
Interlloyd Verzekering Maatschappij N.V.
N.V. Interpolis Schade
Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
Levob Schadeverzekering N.V.
Verzekering Maatschappij Minerva N.V.
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (mede namens
N.V. Schadeverzekering Maatschappij Victoria-Vesta)
N.V. Schadeverzekering Maatschappij "De Nederlanden van 1870"
N.V. Verzekeringsmaatschappij "Neerlandia van 1880"
Assurantie Maatschappij "Nieuw Rotterdam" N.V.
Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij NOG/DE JONG u.a.
N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V.
Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS U.A.
N.V. Algemene Verzekering-Ntaatschappij Providentia
N.V. Rotterdamse Assurantie Kas
N.V. Verzekering Maatschappij "Schiedam" van 1866
N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam
Anno 1720 (mede namens N.V. Verzekeringmaatschappij Koning & Boeke van 1819 en
N.V. Verzekering Maatschappij Woudsend Anno 1816)
Tiel Utrecht Schadeverzekering N.V. (mede namens Algemene Zeeuwse Verzekering
maatschappij N.V.)
N.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO
N.V. Verzekering-Maatschappij VZVZ
Winterthur Verzekeringen
Assurantie Maatschappij "De Zeven Provinciën" N.V. (mede namens RVS Schadeverze
kering N.V. en N.V. Residentie Assurantie Mij. (R.A.M.))
"Zürich" Verzekering Maatschappij
Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V.,

komen als volgt overeen:

1. In geval van samenloop tussen enerzijds een brand- of uitgebreide gevarenpolis, waarop in algemene omschrijving inboedels of inventarissen verzekerd zijn, en anderzijds de na te noemen speciale verzekeringen, komt de betreffende schade in de eerste plaats voor rekening van de maatschappij, die op de speciale polis verzekerd heeft.
            í
2. De speciale verzekeringen zijn:

1. televisieverzekering
2. kostbaarhedenverzekering;
3.,bontverzekering
4. rijwielverzekering
5. reisbagageverzekering
6. instrumentenverzekering
7. cascoverzekeringen van rijtuiqen, voertuigen. werktuigen en vaartuigen

3. De overeenkomst is ingegaan voor schaden gevallen op of na 1 maart 1972.
AGO Schadeverzekering-Maatschappij N.V. is voor schaden gevallen op of na
1 oktober 1978 tot de overeenkomst toegetreden.

De Centrale Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V., Ennia Schadeverzekering, Goudse Verzekering Maatschappij N.V., Levob Schadeverzekering N.V., N.V. Schadeverzekering Maatschappij "De Nederlanden van 1870", N.V. Verzekeringmaatschappij "Neerlandia van 1880", N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V., N.V. Algemene Verzekering-Maatschappij Providentie, N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720, N.V. Verzekering-Maatschappij VZVZ en Assurantie Maatschappij "De Zeven Provinciën" N.V. zijn voor schaden gevallen op of na
1 januari 1981 tot de overeenkomst toegetreden.

De Assurantie Maatschappij "Nieuw Rotterdam" N.V. is voor schaden gevallen op
of na 1 maart 1981 tot de overeenknmst tredetreden.

De Amersfoortse Verzekeringen, Centraal Beheer Schadeverzekering N.V., Concordia Schadeverzekering N.V., Eerste Algemene Verzekering Maatschappij, Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij FBTO u.a., General Accident Fire and Life Assurance Corp.Ltd., Helvetia Zwitserse Brandverzekeringmaatschappij te St.Gallen, N.V. Verzekeringsbank Hollandsche Lloyd, 't Hooge Huys Schadeverzekeringen van 1931 N.V., Interlloyd Verzekering Maatschappij N.V., N.V. Interpolis Schade, Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V., Verzekring Maatschappij Minerva N.V., Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS U.A., N.V. Rotterdamse Assurantie Kas, N.V. Verzekering Maatschappij "Schiedam" van 1866, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Winterthur Verzekeringen, "Zürich" Verzekerina Maatschappij, Zwolsche Algerneene Schadeverzekering N.V. zijn voor schaden gevallen op of na 1 januari 1982 tot de overeenkomst toegetreden.

De overeenkomst kan door partijen opgezegd worden tegen het einde van ieder kalenderjaar met inachtneming van een termijn van drie maanden.

december 1981