Verzwijging

VRA 2006/65 Verzwijging: een regeling op maat Sjoerd Y.Th. Meijer

Rechtbank Den Haag 2 september 2009 BJ6417 Terecht beroep op verzwijging

Verzekeringsovereenkomst van vóór 2006
art. 251 K is van toepassing op de verzwijging zelf , art. 7:930 BW op de gevolgen . Bij art. 251 K (oud) is van belang het kennisvereiste, kenbaarheidsvereiste en verschoonbaarheidsvereiste. Tevens andere uitsluiting van toepassing.

Verzekering