2000-01-26 bromfietsplaatnummers


Verbond, 26-01-2000 MOT, L, 2000,102


VERBOND VAN VERZEKERAARS Sector Schadeverzekering
Afdeling Motorrijtuigen
Circulaire
MOT L 2000102
Aan alle motorrijtuigverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars
onze referentie Den Haag
2000schade/290/ewent . 27 januari 2000

Bromfiets wa verzekeringen
Bijgaand ontvangt u een aangepaste lijst van de aan verzekeraars toegewezen lettercombinaties voor bromfiets wa verzekeringen. Wij verzoeken u de lijst door te leiden naar de daarvoor aangewezen functionarissen binnen uw regio. De door het Verbond eerder uitgegeven bromfietslijst komt hierdoor te vervallen.

Mocht uw maatschappij deze verzekering niet meer voeren of binnenkort het verzekeren van bromfietsen te willen beeindigen, verzoek ik u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan mw. E. van Uert , axnuriimer 070 333 86 40.

mevrouw mrJ L ~ ,R. Rath secretaris
informatie: mevrouw E. van Went
Doorkiesnummer (070) 3338643 Fax rechtstreeks (070) 3338640 E mail ewentwerzekeraars.n)
Bordewijklaan 2, 2591 xR, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Internet wv4w.verzekeraars.nl


e

LIJST VAN AAN VERZEKERAARS TOEGEWEZEN LETTERCOMBINATIES
VOOR DE BROMFIETS W.A. VERZEKERING MOT 2000 02

Voor de lettercombinaties worden de letters B, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X en Z gebezigd. Deze letters worden gebruikt in de aangegeven volgorde op zodanige wijze, dat eerst de laatste letter van een combinatie wordt vervangen door de daarop volgende letter tot en met de "Z" en achtereenvolgens met de tweede letter en met de eerste letter op gelijke wijze wordt gèhèndeld. Bdvëiïgéídëriide letters zullen nimmer in combinatie met klinkers mogen worden gebruikt.

De letters A, E, I, O, U, en Y worden gebruikt in de aangegeven volgorde op zodanige wijze, dat eerst de laatste letter van een combinatie wordt vervangen door de daarop volgende letter tot en met de °Y" en achtereenvolgens met de tweede letter en met de eerste letter op gelijke wijze wordt gehandeld. Bovengenoemde letters zullen nimmer in combinatie met medeklinkers mogen worden gebruikt.

De letters C en K zijn nimmer uitgegeven.

Lettercombinaties Naam en adres van verzekeraar.

AAA tlm AEA Ingetrokken
AEE t/m AIU CENTRAAL BEHEER Schadeverzekering N.V.
Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn
Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
tel.: 055 579 91 11, fax: 055 579 29 29
AIY t/m EAI Eerste Hollandsche Verzekeringen
Diemerhof 44, 1112 XN Diemen
Postbus 1884, 1110 CK Diemen
tel.: 020 660 12 34, fax: 020 660 12 33
BBB t/m BBG Ingetrokken
BBH t/m BBR STAD ROTTERDAM Verzekeringen
Badhuisweg 1, 1506 PA Zaandam
Postbus 2145, 1500 GC Zaandam
tel.: 075 681 86 00, fax: 075 612 56 55
BBS tlm BFM Ingetrokken
BFN tlm BFT Ingetrokken
BFV tlm BNG Ingetrokken
BNH tlm BNR Ingetrokken
BNS t/m DFJ NATIONALE NEDERLANDEN Schadeverzekering
Maatschappij N.V.
Pr. Beatrixlaan 35, `2595 AK Den Haag
Postbus 90504, 2509 LM Den Haag
tel.: 070 513 03 03, fax: 070 513 07 07

DFL t/m DFP Ingetrokken

FPL t/m FRP GENERALI Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Diemerhof 42, 1112 XN Diemen .. .
Postbus 1888, 1110 CL Diemen
tel.: 020 660 44 44, fax: 020 690 95 01

FRQ t/m FSW KLAVERBLAD Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
lerlandlaan 97, 2713 HJ Zoetermeer
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
tel.: 079 325 12 51, fax: 079 325 12 91
FSX tlm FSZ Ingetrokken
FTB Ingetrokken
FTD t/m FTZ WOUDSEND anno 1816, N.V.; Verzekering Maatschappij
lewál 16; 8551 PT Woudsënd
Postbus 1, 8550 AA Woudsend
tel.: 0514 596 666, fax: 0514 591 294
FVB t/m FWH Ingetrokken
FWJ t/m FXN EUROPEESCHE Verzekering Maatschappij N.V.
Hoogoorddreef 56, 1101 BE Amsterdam Z.O.
Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam Z.O.
tel.: 020 651 52 53, fax.: 020 651 52 30
FXP t/m GFX AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
tel.: 030 257 91 11, fax: 030 257 83 00
GFZ BOVEMIJ Verzekeringen
Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen
Postbus 7110, 6503 GP Nijmegen
tel.: 024 366 65 55, fax: 024 366 65 56
GGB t/m GRP Ingetrokken
GRQ t/m GSL Ingetrokken
GSM t/m GZZ AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
tel.: 030 257 91 11, fax: 030 257 83 00
HBB t/m HGF Ingetrokken
JMF t/m JMJ UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle ..
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
JML tlm JRJ Ingetrokken
JRL t/m JRR FBTO Schadeverzekeringen N.V.
Lange Marktstraat 28, 8911 AD Leeuwarden
Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden
tel.: 058 291 19 11, fax: 058 291 13 00
JRS t/m JST Ingetrokken
JSV t/m JVJ ELVIA Schadeverzekeringen N.V.
Weesperzijde 150, 1097 DS Amsterdam
Postbus.:9535Ó, 10901 HJ_Amsterdam
tel.: 020 561 86 18, fax: 020 561 86 80
JVL Urn JZJ Ingetrokken
JZL t/m LFR UAP NieuwRotterdam Schade NV
Blaak 16, 3011 TA Rotterdam
Postbus 680, 3000 AR Rotterdam
tel.: 010 454 59 11, fax: 010 454 54 52
LFS t/m LGM Ingetrokken
LGN t/m LHP LEVOB Schadeverzekering N.V.
Storkstraat 12, 3833 LB Leusden
Postbus 444, 3830 AL Leusden
tel.: 033 434 44 44, fax: 033 434 43 33
LHQ Urn LHR Ingetrokken
LHS t/m LHZ N.V. INTERPOLIS Schade
Dokter van der Stamstraat 4, 2265 BC Leidschendam
Postbus 454, 2260 MD Leidschendam
tel.: 070 4524 800 fax: 070 4524951
LJB t/m UI) Ingetrokken
LJF t/m LLG Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij NOG u.a.
De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam
Postbus 517, 1000 AM Amsterdam
tel.: 020 551 15 11, fax: 020 627 37 57
LLH t/m LLM Ingetrokken
LLN tlm LPM Ingetrokken
LPN t/m LPZ Ingetrokken
MVN t/m MWZ AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
tel.: 030 257 91 11, fax: 030 257 83 00
MXB t/m MXD SUN ALLIANCE Verzekering N.V.
Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam
Postbus 74789, 1070 DL Amsterdam
tel.: 020 541 41 41, fax: 020 646 48 88
MXF AEGON Schadeverzekering N.V.
Lange Marktstraat 11, 8911 AD Leeuwarden
Postbus 23005, 8900 MG Leeuwarden
tel.: 058 244 32 10, fax: 058 215 53 30
MXG t/m NGW Ingetrokken
NGX t/m NHJ ALGEMENE ZEEUWSE Verzekering Maatschappij N.V.
Houtkaai 11, 4331 JR Middelburg
Postbus 50, 4330 AB Middelburg
tel.: 0118 683 000, fax: 0118 683 399
NHL t/m NTG AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
tel.: 030 257 91 11, fax: 030 257 83 00
NTH t/m NTJ Ingetrokken
NTL t/m NWT NOORDHOLLANDSCHE Brandwaarborg Maatschappij
van 1816 N.V.
Dorpsstraat 820, 1724 NT Oudkarspel
Postbus 1, 1724 ZG Oudkarspel
tel.: 0226 33 18 16, fax: 0226 33 18 26
NWV t/m IVXP Ingetrokken
NXQ t/m PFM N.V. INTERPOLIS Schade
Conservatoriumlaan 15, 5037 DM Tilburg
Postbus 90106, 5000 LA Tiiburg
tel.: 013 462 91 11, fax: 013 463 19 10
OAA RIALTO Verzekeringen
Verrijn Stuartlaan 14, 2280 EL Rijswijk
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk
tel.: 070 340 81 00, fax: 070 340 81 01
OAE t/m OEU Orion Direct Verzekeringen
Postbus 6, 4870 AA Etten Leur
tel.: 076 502 50 50, fax: 076 503 34 51
PWB t/m PWM EERSTE HOLLANDSCHE, N.V. Schadeverzekering
Maatschappijvan de
Diemerhof 44, 1112 XN Diemen,
Postbus 1884, 1110 CK Diemen
tel.: 020 660 12 34, fax: 020 690 95 01
PWN t/m PXG Ingetrokken
PXH tlm PXP Ingetrokken
PXQ t/m PXY Ingetrokken
PXZ t/m PZF NUTS Schadeverzekeringen N.V.
Rijswijkstraat 175, 1062 EV Amsterdam
Postbus 944.8, 1006 AK Amsterdam
tel.: 020 . 512 05 12, fiaX: _ 020 614 07 06
PZG tlm QBD Ingetrokken
QBF t/m QBP UAP NieuwRotterdam Schade NV
St. Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
Postbus 30810, 3503 AR Utrecht
tel.: 030 230 09 00, fax: 030 230 90 01
QBQ t/m QBW Ingetrokken
QBX t/m QFR AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
tel.: 030 257 91 11, fax: 030 257 83 00
QFS t/m QFW Ingetrokken
QFX t/m QFZ Lettercombinaties bestemd voor vrijstellingsplaten voor
gemoedsbezwaarden,
Ministerie van Financiën, Afdeling Verzekeringswezen
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag
tel.: 070 342 71 28
QGB t/m QGH Ingetrokken
QGJ SUN ALLIANCE Verzekering N.V.
Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam
Postbus 74789, 1070 DL Amsterdam
tel.: 020 541 41 41, fax: 020 646 48 88
QGL t/m QLP Ingetrokken
QXM t/m QXS WINTERTHUR Verzekeringen
Pr. Irenestraat 33, 1077 WV Amsterdam
Postbus 83000, 1080 AA Amsterdam ..
tel.: 020 541 17 54, fax: 020 642 84 28
QXT t/m QZT Ingetrokken
QZV t/m RDM Ingetrokken
RDN tlm RDT Ingetrokken
RDV t/m RFJ UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
RFL tlm RFM Ingetrokkën
RFN t/m RFP Ingetrokken
RFQ Ingetrokken
RFR tlm RGB Ingetrokken
RGD t/m RGQ AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
tel.: 030 257 91 11, fax: 030 257 83 00
RGR t/m RHZ N.V. INTERPOLIS Schade
Conservatoriumlaan 15, 5037 DM Tilburg
Postbus 90106, 5000 LA Tilburg
tel.: 013 462 91 11, fax: 013 463 19 10
RJB tim RLR TIEL UTRECHT Schadeverzekering N.V.
Uniceflaan 1, 3532 WX Utrecht
Postbus 53, 3500 CC Utrecht
tel.: 030 292 89 28, fax: 030 296 15 15

RLS t/m RLX ALGEMENE ZEEUWSE Verzekering Maatschappij N.V.
Houtkaai 11, 4331 JR Middelburg
Postbus 50, 4330 AB Middelburg
tel.: 0118 683 000, fax: 0118 683 399

RLZ t/m RPD Ingetrokken
RPF Ingetrokken
RPG t/m RPL UAP NieuwRotterdam Schade NV
St. Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
Postbus 30810, 3503 AR Utrecht
tel.: 030 230 09 00, fax: 030 230 90 01
SFL t/rn SFX Ingetrokken

SFZ tlm SGB Ingetrokken
SGD tlm SGQ Ingetrokken
SGR t/m SGW EERSTE HOLLANDSCHE, N.V. Schadeverzekering
Maatschappij van de
Diemerhof 44, 112 XN Diemen
Postbus 1884, 1110 CK Diemen
tel.: 020 660 12 34, fax: 020 690 95 01
SGX t/m SHS Ingetrokken
SHT t/m SHV GENERALI Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Diemerhof 42, .1112 XN Diemen =
Postbus_:1$88, 1110 CL`~Dlemen
tel.: 020 660 44 44, fax: 020 690 95 01
SHW tlm SHZ Ingetrokken
SJB t/m SJH UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
SJJ t/m SJV Groene Land Verzekeringen N.V.
Dokter Stolteweg 2, 8025 AV Zwolle
Postbus 10055, 8000 GB Zwolle
tel.: 038 456 78 78, fax: 038 456 76 26
SJW t/m SLD ZLM, Onderlinge Verzekering Maatschappij
Cereshof 2, 4463 XH Goes
Postbus 70, 4460 BA Goes
tel.: 0113 238 000, fax: 0113 215 341
SLF t/m SLR UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
SLS t/m SMN Ingetrokken
SMP t/m SNF NATIONALE NEDERLANDEN Schadeverzekering
Maatschappij N.V.
Pr. Beatrixlaan 35,.2595 AK Den Haag
Postbus 90504, 2509 LM Den Haag
tel.: 070 513 03 03, fax: 070 513 07 07

SNG t/m SNJ FBTO Schadeverzekeringen N.V.
Lange Marktstraat 28, 8911 AD Leeuwarden
Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden
tel.: 058 291 19 11, fax: 058 291 13 00
TBD t/m TBQ UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607,.8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
TBR t/m TBS Ingetrokken
TBT ZLM, Onderlinge Verzekering Maatschappij
Cereshof 2, 4463 XH Goes
Postbus 70, 4460 BA Goes
tel.: 0113 238 000, fax: 0113 215 341
TBV t/m TDQ N.V. INTERPOLIS Schade
Conservatoriumlaan 15, 5037 DM Tilburg
Postbus 90106, 5000 LA Tilburg
tel.: 013 462 91 11 , fax: 013 r1463 19 10
TDR Ingetrokken
TDS t/m TFG Guardian Verzekering Maatschappij N.V.
Overschiestraat 59a Amsterdam
Postbus 90243, 1006 BE Amsterdam
tel 020 355 23 00 fax 020 355 23 55
TFH t/m TFV N.V. INTERPOLIS Schade
Conservatoriumlaan 15, 5037 DM Tilburg
Postbus 90106, 5000 LA Tilburg
tel.: 013 462 91 11, fax: 013 463 19 10
TFW t/m TGF UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
TGH t/m TGL N.V. INTERPOLIS Schade
Conservatoriumlaan 15, 5037 DM Tilburg
Postbus 90106, 5000 LA Tilburg
tel.: 013 462 91 11, fax: 013 463 19 10

TGM t/m TGS Ingetrokken
TGT t/m THH Guardian Verzekering Maatschappij N.V.
Overschiestraat 59a Amsterdam
Postbus 90243, 1006 BE Amsterdam
tel 020 355 23 00, fax 020 355 23 55
THJ t/m THP UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verzekering
Maatschappij N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hooogeveen
TSH ZLM, Onderlinge Verzekering Maatschappij
Cereshof 2, 4463 XH Goes
Postbus 70, 4460 BA Goes
tel.: 0113 238 000, fax: 0113 215 341
TSJ Ingetrokken
TSL tim TSM Ingetrokken
TSN tlm TSZ Ingetrokken
TTB t/m TTH INTERPLUS Verzekeringen (N.V. INTERPOLIS Schade)
Dokter van der Stamstraat 4, 2265 BC Leidschendam
Postbus 454, 2260 MD Leidschendam
tel.: 070 452 4800. fax 070 452 4951
TTJ t/m TTV N.V. INTERPOLIS Schade
Conservatoriumlaan 15, 5037 DM Tilburg
Postbus 90106, 5000 LA Tilburg
tel.: 013 462 91 11, fax: 013 463 19 10
TTIN t/m TTX Ingetrokken
T'TZ tlm TVB Ingetrokken
TVD tlm TVQ Ingetrokken
TVR t/m TVS Ingetrokken
TVT tlm TWB Ingetrokken
TWD t/m TWJ UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
TWL t/m TXS WINTERTHUR Verzekeringen
Pr. Irenestraat 33, 1077 WV Amsterdam
Postbus 83000, 1080 AA Amsterdam
tel.: 020 541 17 54, fax: 020 642 84 28
TXT t/m TZH Ingetrokken
TZJ ZLM, Onderlinge Verzekering Maatschappij
Cereshof 2, 4463 XH Goes
Postbus 70, 4460 BA Goes
tel.: 0113 238 000, fax: 0113 215 341

TZL t/m TZQ UNIVE Schade B.A.
=r Veemarkt 10, 8011 AH. Zwolle
Postbus 607, 8000 AP Zwolle
tel.: 038 427 89 11, fax: 038 427 82 24
Bijgewerkt t/m 26 januari 2000

Lettercombinaties Naam en adres van verzekeraar
WGS t/m WHG Schadeverzekering Maatschappij ERASMUS N.V.
Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam
Postbus 1033, 3000 AB Rotterdam
tel.: 010 280 84 00, fax: 010 280 82 20
WHH t/m WHT WINTERTHUR Verzekeringen
Pr. Irenestraat 33, 1077 WV Amsterdam
Postbus 83000, 1080 AA Amsterdam
tel.: 020 541 17 54, fax: 020 642 84 28
WHV t/m WHW Ingetrokken
WHX t/m WJG UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verzekering
Maatschappij N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hóoogeveen
tel.: 0528 = 299 966, fax': 0r528 273 789
WJH t/m WJJ Ingetrokken
WJL t/m WLF Ingetrokken
WLG t/m WLS INTERPLUS Verzekeringen (N.V. INTERPOLIS Schade)
Dokter van der Stamstraat 4, 2265 BC Leidschendam
Postbus 454, 2260 MD Leidschendam
tel.: 070 452 48 00 fax 070 452 49 51
WLT t/m WMH Schadeverzekering Maatschappij ERASMUS N.V.
Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam
Postbus 1033, 3000 AB Rotterdam
tel.: 010 280 84 00, fax: 010 280 82 20
WMJ t/m WMP UAP NieuwRotterdam Schade NV
St. Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
Postbus 30810, 3503 AR Utrecht
tel.: 030 230 09 00, fax: 030 230 90 01
WMQ t/m WMS LLOYDS UNDERWRITERS
Debussystraat 2, 3161 WD Rhoon
Postbus 1030, 3160 AE Rhoon
tel.: 010 506 66 31, fax: 010 501 95 93

WMT t/m WMV OHRA Schadeverzekeringen N.V.
Groningensingel 51, 6835 EB Arnhem
Postbus 87, 6800 LM Arnhem
tel.: 026 400 99 11, fax: 026 354 54 14
WMW t/m WMZ FORUM Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Hertogsingel 83, 6211 NE Maastricht
Postbus 1145, 6201 BC Maastricht
tel.: 043 321 73 66, fax: 043 325 54 16
WSF t/m WSW EUROPEESCHE Verzekering Maatschappij N.V.
Hoogoorddreef 56, 1101 BE Amsterdam Z.O.
Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam Z* O.
tel.: 020 651 52 53, fax.: 020 651 52 30
WSX t/m WTR UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verzekering
Maatschappij N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hooogeveen
tel.: 0528 299 966, fax: 0528 273 789
WTS tJm WVT Ingetrokken
WW t/m WWB LONDON & LANCASHIRE Verzekering Maatschappij N.V.
Rokin 69, 1012 KL Amsterdam
Postbus.:1074, 1000 BB Aihsterdam
tel.: 020 626 47 44, fax: 020 638 46 36
WW® tlm WWG Ingetrokken
WWH Ingetrokken
WWJ t/m WZN UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verzekering
Maatschappij N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hooogeveen
tel.: 0528 299 966, fax: 0528 273 789
WZP t/m XBW EUROPEESCHE Verzekering Maatschappij N.V.
Hoogoorddreef 56, 1101 BE Amsterdam Z.O.
Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam Z.O.
tel.: 020 651 52 53, fax.: 020 651 52 30
XBX t/m XFH Ingetrokken
XFJ GEMEENTE AMSTERDAM, N.V. Verzekeringsbedrijf
Overtoom 57, 1054 HC Amsterdam
Postbus 60062, 1005 GB Amsterdam
tel.: 020 589 23 11, fax: 020 683 17 17
XFL t/m XFQ Groene Land Verzekeringen N.V.
Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen
Postbus 50, 9700 AB Groningen
tel.: 050 520 92 09, fax: 050 525 57 49
XFR tlm XFZ Ingetrokken
XGB tlm XHR Ingetrokken

XHS tlm XJG Ingetrokken

XWG t/m XWS CENTRAAL BEHEER Schadeverzekering N.V.
Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoom
Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn °
tel.: 055 579 91 11, fax: 055 579 29 29
XWT t/m XXV UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verz. Mij. N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hooogeveen
tel.: 0528 299 966, fax: 0528 273 789
XXW t/m ZDB Ingetrokken
ZDD t/m ZFS UNIVE Schade B.A.
Veemarkt 10, 8011 AH Zwolle
Postbus 607, 8000 AP_ Zwolle
tel.: 038. 427 89 11, fax:" 038 427 82 24
ZFT t/m ZFZ LONDON & LANCASHIRE Verzekering Maatschappij N.V.
Rokin 69, 1012 KL Amsterdam
Postbus 1074, 1000 BB Amsterdam
tel.: 020 626 47 44, fax: 020 638 46 36
ZGB t/m ZGP UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verzekering
Maatschappij N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hooogeveen
tel.: 0528 299 966, fax: 0528 273 789
ZGQ t/m ZHR KLAVERBLAD Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
lerlandlaan 97, 2713 HJ Zoetermeer
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
tel.: 079 325 12 51, fax: 079 325 12 91
ZHS t/m ZJL LONDON & LANCASHIRE Verzekering Maatschappij N.V.
Rokin 69, 1012 KL Amsterdam
Postbus 1074, 1000 BB Amsterdam
tel.: 020 626 47 44, fax: 020 638 46 36
ZJM t/m ZMN UNIGARANT N.V. (London & Lancashire Verzekering
Maatschappij N.V.)
Schutstraat 120, 9701 EH Hoogeveen
Postbus 50000, 9700 RP Hooogeveen
tel.: 0528 299 966, fax: 0528 273 789
ZMP t/m ZNB CENTRAAL BEHEER Schadeverzekering N.V.
Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn
Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
tel.: 055 579 91 11, fax: 055 579 29 29
Bijgewerkt t/m 26 januari 2000