Wet- en regelgeving

Wetsvoorstellen en kamerstukken: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Voorbeeld in Google site:https://zoek.officielebekendmakingen.nl dossier 33161


Wetten . en http://www.wetboek-online.nl.
Wetgeving en jurisprudentie in Duitsland: http://dejure.org

 

BW titel 17. (memorie van toelichting boek 7 titel 17 pdf , doc, kamerstukken 19259)