Wetten en regels

1987-09-25 Regeling ademanalyse, htm.
2000-03-13 Besluit Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Kamerstukken (pdf 1. 2. 3. 4. ocr)
Arbeidstijdenbesluit vervoer (geldig op 1-1-2008) doc.
Overgangswet NBW.
Voertuigreglement.
RVV 1990 geldend op 9-12-2010 (htm). op 11-3-2014, (docx)
Wet op het financieel toezicht 1-1-2008.
Invoeringswet Wet op het financieel toezicht 1-1-2008.
WET IB 2001.
Wet IB 2001 Memorie van Toelichting.
Wet Privatisering ABP (1998) .
Wet op de loonbelasting 1964 geldig per 1-1-2006
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte.
Wet verhaal reintegratiekosten werkgever 22-05-2008, toelichting
BW titel 17

Wet werk en bijstand, doc, invoeringswet, doc, e.e.a. per 1-1-2008

Wetgeving