Opstal

2004-07-09 hr keuken al dan niet roerend
Een keuken is in de regel naar verkeersopvatting een bestanddeel van de woning, omdat een woning zonder keuken incompleet is. Of een keuken onroerend is moet beoordeeld worden naar de maatstaf van artikel 3:4, lid 1 of lid 2, BW

Zakelijke rechten