Bestemmingsplan

Zie ook bestuurscompensatie en wonen en bouwen

Herziening verdeling woonruimte overeenkomst planologische belangen détournement de pouvoir.
De bevoegdheden uit de wet op de ruimtelijke ordening strekken alleen tot de planologische belangen der gemeente. Het gebruik daarvan voor een door haar gewenste woonruimteverdeling door medewerking aan herziening van het bestemmingsplan afhankelijk te stellen van een contractuele aanvaarding van voorwaarden betreffende verkoop en verhuur aan ingezetenen betreft détournement de pouvoir, waardoor de gehele overeenkomst nietig is. (HR 3-4-1998 RvdW 1998 83C zie ook Rb Arnhem 6-4-98 KG 98, 143).

Vrijstelling bestemmingsplan WRO art. 17
Vrijstelling kan verleend worden van een afwijking van een bestemmingsplan indien die afwijking niet langer zal duren dan 5 jaar. Indien een tijdelijk karakter ontbreekt zal de vrijstelling niet verleend worden.

Weigering vaststelling beroep Waspik

Tegen de weigering van een gemeente om een bestemmingsplan vast te stellen staat geen beroep open. (ABRS 1-2-1996 AB 96, 109)