Uitspraak

Art. 8:69 AWB
Door afwijking van de opvattingen der partijen treedt de rechter niet buiten de rechtstrijd (HR 26 november 1997 BNB 1998, 29[112]).

Onbevoegdheid
Als de verkeerde rechtbank uitspraak in het geschil heeft gedaan dient de uistpraak vernietigd te worden (CRvB 22 januari 1998, AA8753 TAR 1998/60). .

[112] HR 26 november 1997 BNB 1998, 29
Het middel dat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden faalt, aangezien het miskent dat de rechter bij het verbinden van juridische kwalificaties aan de ten processe vaststaande feiten niet is gebonden aan de dienaangaande door partijen ten berde gebrachte opvattingen.
HR 12 november 1997 BNB 1998, 22
Ambtshalve aanvulling beroep op art. 26 IVBPR met art. 14 EVRM in verbinding met art. 1 van Protocol nr. 1
ABRS 10 febr. 1997 JB 1997, 85
Schending van art. 1 Grondwet? Ambtshalve onderzoek of de omstreden bepaling in strijd was met art. 26 IVBPR. Art. 26 IVBPR heeft immers  alles te maken met de klacht van appellant dat hij ongelijk is behandeld en valt derhalve binnen het punt van geschil.