Op deze site treft u werkaantekeningen m.b.t. informatie van juridische aard aan die ik in de loop der jaren heb gemaakt over aansprakelijkheid. Het zwaartepunt ligt bij letsel, bestuursrechtelijke aspecten, WAM, AVB, en verzekeringsrecht. De info is sterk persoonlijk gekleurd en aangepast aan mijn eigen behoefte. Het is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik door mijzelf. Anderen kunnen hier toch wel het een en ander vinden.

Alleen is opgenomen wat in mijn geheugen elders minder eenvoudig te benaderen is. Het is zeker niet de bedoeling een volledig overzicht te verschaffen.

Door gebruik te maken van deze site verklaart u ermee in te stemmen dat ik niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het gebruik van deze site of informatie daarvan.

Het is geen sinecure om bij werkaantekeningen e.d. rekening te houden met belangen van alle mogelijke lezers of betrokkenen. Heeft u bezwaren mail mij dan. Ik zal zo snel mogelijk tot aanpassing overgaan indien dat redelijk is.

C. Visser

Mail voor bezwaren, opmerkingen of suggesties aan reservcv@gmail.com