Deze site is voor privédoeleinden gemaakt. Het privégedeelte is met paswoorden afgeschermd.

Op een ander deel van deze site treft u werkaantekeningen m.b.t. informatie van juridische aard aan die ik voor 2018 heb gemaakt. U bereikt dat deel door te klikken op Juridische info. Het zwaartepunt ligt bij letsel, bestuursrechtelijke aspecten, WAM, AVB, en verzekeringsrecht. De info is sterk persoonlijk gekleurd en aangepast aan mijn eigen behoefte. Het was in de eerste plaats bedoeld voor gebruik door mijzelf. Dat is door pensioen vrijwel komen te vervallen. Anderen kunnen hier toch wel het een en ander vinden.

Opgenomen is wat in mijn geheugen elders minder eenvoudig te benaderen is. Het is zeker niet de bedoeling een volledig overzicht te verschaffen.

Door gebruik te maken van deze site verklaart u ermee in te stemmen dat ik niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het gebruik van deze site of informatie daarvan.

Het is geen sinecure om bij werkaantekeningen e.d. rekening te houden met belangen van alle mogelijke lezers of betrokkenen. Heeft u bezwaren mail mij dan. Ik zal zo snel mogelijk tot aanpassing overgaan indien dat redelijk is.

C. Visser

Mail voor bezwaren, opmerkingen of suggesties aan suggesties@cvisser.info