Tuchtrecht

1991-03-27 Klachteninstituut Schadeverzekering.

Kifid, 19 juni 2008 nr. 9 benadeelde is consument

Omdat er onduidelijkheid bestond over de bevoegdheid van de Geschillencommissie van het Kifid om zich via bindend advies uit te spreken over aansprakelijkheidszaken heeft het Verbond hierover advies ingewonnen. In overleg met het Kifid werd vastgesteld dat aansprakelijkheidszaken tussen een derde-slachtoffer en een wa-verzekeraar niet onder het regime van bindend advies vallen. De Geschillencommissie oordeelde echter wel bevoegd te zijn omdat de belanghebbende op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen een rechtstreekse aanspraak tot schadevergoeding heeft jegens de motorrijtuigverzekeraar en daarmede consument in de zin van haar reglement is.

Verzekering