Overlijden

Bespreking 16-1-2007.

Levensonderhoud.
Vergelijking ABZ<>Visser <> v.d. Berg.

Voordeelstoerekening.

Berekeningsmethode

Uniforme regeling schaden ex art. 1406 BW Noorder Expertisebureau Pals in pdf.

Analyse ABP claims ex art. 1406 BW Noorder Expertisebureau in pdf.

Pleegzorguitkering

Bij overlijden van beide ouders heeft het kind recht op een pleegzorguitkering, (documentatie voor studie, inlog is nodig)

Personenschade