UWV

Convenanten

 

2004-03-17 WAO-convenant ook toegankelijk voor buitenlandse verzekeraar.

1e zes weken WMM Ziektewet 52a Bedrijfsvereniging 1638c BW Douma / BV Bank civiel plafond HR 23-12-1994 jur 33 NJ 1996, 349; RvdW 1995, 14; VR 1995, 185
Het wegdenken van de gevolgen van de ziektewet mag niet zo ver doorgevoerd worden dat het verhaalsrecht illusoir wordt ten voordele van de aansprakelijke persoon. Voor het bereiken van de civiele plafond fictie mag niet worden doorgetrokken naar 1638c BW in die zin dat van een fictieve loondoorbetaling moet worden uitgegaan. Zie ook werkgever.

HR 2-6-1989 RvdW 1989,153 UWV heeft ook vorderingsrecht in geval van voorafgaande WW-uitkering

Regresnemers