Schadebehandeling

Gedragscode behandeling letselschade, Tilburg eerste druk 2006 (pdf)

Medische paragraaf 2012 (pdf, docx, formulieren doc). Bruikbare versie formulieren (doc)

23-12-2013 circulaire RB-2013-6 procesgang zwaar letsel Rb (pdf), procesgang zwaar letsel Rb (pdf)

2005 volgen toezegging
1999-08-30 opvraag pv politierapport.
1980-04 Rapport Commissie Schaderegelingsbeleid in pdf en rtf formaat.
1980-04 Rapport van de Studiecommissie Opzet in pdf. in ongeformatterd html formaat.
1978-01-19 Schadereserveringsproblematiek WA-letselschaden.
1976 Rapport Verbetering Positie Verkeersslachtoffers in pdf.
1975 Zo zijn onze manieren in pdf en html

Schadebehandeling dieren (pdf, inlog nodig)
2013 Stappenplan onrechtmatigheid (pdf)

Actief beleid
Terugkomen op erkenning.

 

actief beleid aansprakelijkheid

RvT III 1992, 26, Verzekeraar dient op eigen initiatief de benadeelde te benaderen

De goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf kan onder omstandig­heden met zich mee­brengen, dat ook los van de bedrijfsregeling 15, een WAM-verzekeraar, wanneer een bij hem verzekerd voertuig bij een aanrijding betrokken is, contact met een wederpartij opneemt ook indien die zich niet tot hem heeft gewend. Met name zal een verzeke­raar daartoe gehouden kunnen zijn indien er sprake is van letselschade. Maar een verzekeraar handelt niet in strijd met de goede naam indien hij heeft aangenomen en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze heeft mogen aannemen dat zijn verzekerde ter zake van de aanrijding niet aansprakelijk is.

 

Terugkomen op erkenning

Rb Den Haag 28 oktober 2011 BU3883 terugkomen verzekeraar op erkenning toegestaan bij dwaling

4.7.NN heeft de aansprakelijkheid van [verweerder 1] voor de gevolgen van het ongeval buiten rechte in eerste instantie erkend. [verzoekster] stelt zich op het standpunt dat NN op deze erkenning niet kan terugkomen. Dit standpunt is, zoals NN ter zitting heeft bevestigd, in beginsel juist. De rechtbank overweegt dat dit echter anders is wanneer de erkenning heeft plaatsgevonden doordat de verzekerde een onjuiste voorstelling van zaken ten aanzien van de feiten heeft gegeven, zoals NN stelt. De stelling van [verzoekster] gaat dan ook alleen op als komt vast te staan dat het gestelde veroorzakende feit zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Dat dat het geval is wordt door NN betwist. Zij beroept zich dan ook, naar de rechtbank begrijpt, op dwaling ten aanzien van de erkenning van de aansprakelijkheid (analoge toepassing van artikel 6:228 en 6:216 BW op eenzijdige rechtshandelingen, zoals erkenning van aansprakelijkheid, zie Hoge Raad 10 januari 1992, NJ 1992, 606). Dit betekent dat op NN de bewijslast rust ten aanzien van de stellingen die zij ten grondslag legt aan haar beroep op dwaling, indien deze stellingen door [verzoekster] gemotiveerd worden betwist.

RvdW 92, 29 Erkenning aansprakelijkheid terugkomen

Het staat de verzekeraar niet vrij op een eenmaal gedane erkenning van aansprakelijkheid terug te komen.